WordPress – Ocultar la barra lateral per a una categoria en concret

En aquest exercici el que volia fer era ocultar la barra lateral quant s’accedís a una pàgina o categoria en concret i així aconseguir més espai. Per a fer-ho he editat la plantilla “index php” i he substituït la línia


<?php get_sidebar (); ?>

Per aquestes:


<?php if (is_category('rutes')) {
} else {
get_sidebar(); }
?>

En l’exemple si el post forma part de la categoria “rutes”, no mostra la barra lateral. Si volem excloure més d’una categoria hem d’utilitzar:


<?php if (is_category( array('rutes','camins'))) {
} else { get_sidebar(); }
?>

Per a tobar més documentació sobre aquest tema, visiteu http://codex.wordpress.com/Conditional_tags

El problema següent és que un cop eliminada la barra lateral la pàgina no ocupa el total de l’espai disponible, per a poder-ho fer hem de utilitzar un condicional com el següent:


<?php if (is_category( 'rutes' )) { ?>
  <div class="grid_16">
<? } else { ?>
  <div class="grid_11">
<? } ?>

Això el que fa és aplicar la classe “grid_16” per a la categoria rutes i la classe “grid_11” per a la resta de posts. Aquests classes estan definides en els fitxers CSS, en el meu cas en el 960.css

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.