IIS 7 – Redirigir peticions web de http a https

En ocasions després d’aplicar un certificat SSL volem redirigir totes les peticions http cap a https, aquí mostrarem com fer-ho

1.- Instal·lar el Mòdul URL rewriter 2.0 https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7435

2.- Obrir Admistrador de Internet Information Services (IIS), seleccionem el nostre web site i busquem l’opció “Reescritura de dirección URL”

2016-10-28_11-49-43

3.- Seleccionem “Agregar regla”

2016-10-28_11-53-04

4.- A crear regla d’entrada configurem els paràmetres de la següent manerera:

Patrón:  (.*)
2016-10-28_11-57-26

A condiciones seleccionem “Agregar…”

Entrada de condición: {http}

Patrón: ^OFF$

2016-10-28_12-00-07

A Acción

Tipo de Acción: Redirigir

Redirigir dirección URL: https://{HTTP_HOST}/{R:1}

Tipo de redirección: Permanente (301)
2016-10-28_12-03-51

Resultat final:

2016-10-28_12-03-39

Apliquem i ens quedarà de la següent manera.

2016-10-28_12-15-07

Ara al obrir la web amb http:// o www automàticament serem re dirigits cap al https://

2016-10-28_12-17-55

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.