Eliminar mitjançant polítiques missatge d’alerta de seguretat

Algunes aplicacions com el primo pdf en executar-se criden codi html incrustat en elles mateixes, pot passar que aquest codi estigui en servidors https i que això llenci una advertència d’Internet Explorer del tipus “Alerta de seguridad”

Alerta de seguridad

Está a punto de ver las páginas bajo una conexión segura.

Nadie podrá ver la información que intercambie con este sitio web

2016-10-28_8-04-42

En un entorn amb domini Windows és molt senzill mitjançant polítiques eliminar aquesta advertència.

1.- Obrim l’administrador de directives de grup i en creem una de nova o n’editem una d’existent.

2016-10-28_8-27-49

2.- Anem a “Configuración de usuario” > “Preferencias” > “Configuración del panel de control” > “Configuración de Internet” Explorer 10 i Explorer 8

2016-10-28_8-33-09

3.- En les propietats a “Opciones avanzadas” busquem “Advertir si se cambia entre un modo seguro y un modo no seguro” i el deixem sense marca.

2016-10-28_8-35-33

4.- Tanquem l’editor de polítiques de grup.

En els equips client per a activar això tenim dues maneres, la primera i més senzilla és reiniciar, la segona i més rápida és via consola executar la comanda:

gpupfate /force

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.