Error “mysql_real_escape_string” al activar un tema de WordPress

L’altre dia volia aplicar un tema que ja estaba corrent en un altre servidor a un bloc nou que havia de tenir la mateixa aparença, el problema era que al posar aquest tema basat amb la plantilla (Canvas), la web mostrava aquest error: “Error 500: La página www.xxxxxxxx.com no funciona – La página www.xxxxxxxx.com no puede procesar esta solicitud ahora”

2016-05-18_13-05-06

El primer que s’ha de fer en aquest cas, és si podem, anar a mirar el log del servidor web. Aquest si ens donarà informació útil relacionada amb l’error. En el cas que ens ocupa al ser un Apache2 corrent en un linux, els logs es troben a la carpeta /var/log.

L’Error en qüestió deia el següent:

La part important on ens diu exactament l’error sobre el que hem de treballar, és aquesta:

En el missatge ens indica que falla la funció “mysql_real_escape_string”. Fent una cerca per Internet, podem veure que aquest mòdul des de la versió de php 5.5, ha passat a millor vida.

http://php.net/manual/en/function.mysql-real-escape-string.php

2016-05-18_15-15-09

Amb un “php -v” vaig veure que la meva versió era posterior a la 5.5 i que per tant tal i com indica l’error, la funció “mysql_real_escape_string” de l’arxiu “admin-interface.php“, havia de ser substituït. Així que ja tenia clar el problema i la solució, ara només faltava aplicar-la.

Per aquest amb la nova funció “msqli_connect ()

Amb això l’activació del tema ja va funcionar i les seves opcions també

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.