Category: Seguretat

Instal·lació de Nagios Core en un Ubuntu server 16.04.1

Nagios Core, es un software de monitorització per a servidors i equips de xarxa. Nagios monitoritza CPU, Memòria, espais de disc i serveis principals.   1.- Actualitzar sistema sudo apt update sudo apt upgrade 2.- Editar configuració de red sudo vi /etc/network/interfaces auto ens160 iface ens160 inet static address 192.168.1.150 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255

IIS 7 – Redirigir peticions web de http a https

En ocasions després d’aplicar un certificat SSL volem redirigir totes les peticions http cap a https, aquí mostrarem com fer-ho 1.- Instal·lar el Mòdul URL rewriter 2.0 https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7435 2.- Obrir Admistrador de Internet Information Services (IIS), seleccionem el nostre web site i busquem l’opció “Reescritura de dirección URL” 3.- Seleccionem “Agregar regla” 4.- A crear regla

Afegir caducitat en un Excel i fer que es tanqui o s’esborri del disc

Afegir caducitat en un Excel i fer que es tanqui o es s’esborri del disc Amb Microsoft Excel es poden fer moltes coses, Virgueries diria jo. És sens dubte una de les millors aplicacions que Microsoft ha pogut desenvolupar i les seves possibilitats son brutals, prova d’això és l’exercici que realitzarem avui. Avui fabricarem un

El Phising o com robar les dades bancàries per Internet

Evidentment la finalitat d’aquest post no és mostrar com ho heu de fer per a robar les dades bancàries a la gent, sinó desmuntar una de les tècniques més utilitzades per els lladres i així posar en alerta a possibles víctimes d’aquest frau. Hi han varies vies mitjançant les quals podem objecte de robatori de dades bancaries, algunes molt burdes

Have I been pwned?

Pwned =  En la “jerga” hacker significa comprometre la seguretat o robar el control d’un sistema, aplicació, lloc web o similar L’Octubre de 2013 153 milions de contes dels usuaris registrats a Adobe varen ser robades. A juny de 2011 van quedar al descobert milions de contes dels usuaris de Playstation Network. Aquests son només un