Category: Seguretat

Instal·lació de Nagios Core en un Ubuntu server 16.04.1

Nagios Core, es un software de monitorització per a servidors i equips de xarxa. Nagios monitoritza CPU, Memòria, espais de disc i serveis principals.   1.- Actualitzar sistema sudo apt update sudo apt upgrade 2.- Editar configuració de red sudo vi /etc/network/interfaces auto ens160 iface ens160 inet static address 192.168.1.150 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 Read More

IIS 7 – Redirigir peticions web de http a https

En ocasions després d’aplicar un certificat SSL volem redirigir totes les peticions http cap a https, aquí mostrarem com fer-ho 1.- Instal·lar el Mòdul URL rewriter 2.0 https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7435 2.- Obrir Admistrador de Internet Information Services (IIS), seleccionem el nostre web site i busquem l’opció “Reescritura de dirección URL” 3.- Seleccionem “Agregar regla” 4.- A crear regla Read More

Afegir caducitat en un Excel i fer que es tanqui o s’esborri del disc

Afegir caducitat en un Excel i fer que es tanqui o es s’esborri del disc Amb Microsoft Excel es poden fer moltes coses, Virgueries diria jo. És sens dubte una de les millors aplicacions que Microsoft ha pogut desenvolupar i les seves possibilitats son brutals, prova d’això és l’exercici que realitzarem avui. Avui fabricarem un Read More

El Phising o com robar les dades bancàries per Internet

Evidentment la finalitat d’aquest post no és mostrar com ho heu de fer per a robar les dades bancàries a la gent, sinó desmuntar una de les tècniques més utilitzades per els lladres i així posar en alerta a possibles víctimes d’aquest frau. Hi han varies vies mitjançant les quals podem objecte de robatori de dades bancaries, algunes molt burdes Read More

Have I been pwned?

Pwned =  En la “jerga” hacker significa comprometre la seguretat o robar el control d’un sistema, aplicació, lloc web o similar L’Octubre de 2013 153 milions de contes dels usuaris registrats a Adobe varen ser robades. A juny de 2011 van quedar al descobert milions de contes dels usuaris de Playstation Network. Aquests son només un Read More

Password de Windows

Eliminar el password Administrador d’un Windows (De XP a 2008 R2)

Aquí voldria explicar com podem eliminar el password d’un Windows sigui la versió que sigui, en el títol he posat fins a 2008 R2, per que no tinc clar què passaria amb un Windows 8 o un 2012, jo ho he provat amb un 2008 R2 i ha funcionat bé. Primerament explicaré el cas amb Read More

1 2