Category: Software

Using CPAU to execute scripts as Administrator hiding credentials

Ocasionally we need to execute orders or scripts as Administrator, and “runas” is not a valid option because users can read the script and find a super user password (No way). In this cases we can try with CPAU, with this free tool we can generate an scripted job that can be called from script Read More

Change computer name using command line

With this you can change computer name using Terminal or command Line, it doesn’t matter if is a domain computer or not

  If it’s ok you’ll get something similar than this:

  That’s all, take in mind that you can change to a remote computer executing commands thru a PsExec Read More

Instalación y configuración de servidor OCS Inventory NG en Ubuntu 17.04

En este documento instalaremos un servidor OCS-Inventory para realizar inventarios automáticos de nuestros equipos de red. Esta herramienta la montaremos sobre un servidor Ubuntu 17.04, un apache2 y servidor de bases de datos MySQL. Hemos ya preparado un Ubuntu Server 17.04 habiendo hecho una instalación totalmente por defecto Dejo también aquí un vídeo donde se Read More

Followback i Direct Message a nous Followers de Twitter (Python Tweepy)

Aquest petit projecte programat amb Python realitza la tasca següent, cada vegada que s’executa mira els followers que tenim en la nostra conta de Twitter i els compara amb els que tenim guardats en una base de dades, si en troba un o més d’un que no tenim enregistrats, els fa un Follow i els envia un Read More

Instal·lació de Nagios Core en un Ubuntu server 16.04.1

Nagios Core, es un software de monitorització per a servidors i equips de xarxa. Nagios monitoritza CPU, Memòria, espais de disc i serveis principals.   1.- Actualitzar sistema sudo apt update sudo apt upgrade 2.- Editar configuració de red sudo vi /etc/network/interfaces auto ens160 iface ens160 inet static address 192.168.1.150 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 Read More

IIS 7 – Redirigir peticions web de http a https

En ocasions després d’aplicar un certificat SSL volem redirigir totes les peticions http cap a https, aquí mostrarem com fer-ho 1.- Instal·lar el Mòdul URL rewriter 2.0 https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7435 2.- Obrir Admistrador de Internet Information Services (IIS), seleccionem el nostre web site i busquem l’opció “Reescritura de dirección URL” 3.- Seleccionem “Agregar regla” 4.- A crear regla Read More

1 2 3 4