Month: October 2016

IIS 7 – Redirigir peticions web de http a https

En ocasions després d’aplicar un certificat SSL volem redirigir totes les peticions http cap a https, aquí mostrarem com fer-ho 1.- Instal·lar el Mòdul URL rewriter 2.0 https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=7435 2.- Obrir Admistrador de Internet Information Services (IIS), seleccionem el nostre web site i busquem l’opció “Reescritura de dirección URL” 3.- Seleccionem “Agregar regla” 4.- A crear regla Read More

Eliminar mitjançant polítiques missatge d’alerta de seguretat

Algunes aplicacions com el primo pdf en executar-se criden codi html incrustat en elles mateixes, pot passar que aquest codi estigui en servidors https i que això llenci una advertència d’Internet Explorer del tipus “Alerta de seguridad” Alerta de seguridad Está a punto de ver las páginas bajo una conexión segura. Nadie podrá ver la Read More