SQL modificar propietats del camp d’una taula amb dades

Amb això ens hi hem trobat tots, creem una taula, dissenyem els camps, les seves propietats, la dimensió i quan l’aplicació està en marxa alguna cosa no ens encaixa i necessitem fer-hi canvis. Un camp de 4 caràcters potser ha de ser de 8, potser un Id ha de ser autonumèric o deixar de ser-ho, etc, etc… Si com deia us hi heu trobat sabreu que per defecte l’SQL studio no ens deixa modificar els camps d’una taula que ja conté dades, ja que en realitat el que ha de fer és copiar les dades, crear-ne una altre amb les noves propietats i transferir el contingut

“No se permite guardar los cambios. Los cambios que ha realizado requieren que se quiten y vuelvan a crear las siguientes tablas. Quizás ha realizado cambios en una tabla que no se puede volver a cargar o a habilitado la opción impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas.”

2016-04-12_8-06-35

 

Si ens fixem atentament en el missatge veurem que ens especifica que potser tenim la opció de impedir guardar canvis que requereixin tornar a crear una taula activada, per tant el que farem es desactivar aquesta opció del SQL Studio. Anem a “Herramientas” > “Opciones”

2016-04-12_8-30-11

Treure’m la marca que ens impedeix guardar o realitzar aquest tipus d’accions.

2016-04-12_8-07-15

Ja podem guardar els canvis.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.