Category: General

Instalación y configuración de servidor OCS Inventory NG en Ubuntu 17.04

En este documento instalaremos un servidor OCS-Inventory para realizar inventarios automáticos de nuestros equipos de red. Esta herramienta la montaremos sobre un servidor Ubuntu 17.04, un apache2 y servidor de bases de datos MySQL. Hemos ya preparado un Ubuntu Server 17.04 habiendo hecho una instalación totalmente por defecto Dejo también aquí un vídeo donde se

Mount windows Shared folder in Ubuntu

This is not a post is just a reminder of how you can mount a windows shared folder permanently in Ubuntu. First of all you must install CIFS support in Ubuntu. [crayon-5e2994496bb61754916371/] After this we have to create a folder in media where we mount the shared resource [crayon-5e2994496bb68951530462/] Then we’ll edit file fstab [crayon-5e2994496bb6a116292065/]

How to change the admin bar color in WordPress

Some times you need to work in a DEV enviroment which is an exactly copy of real one, and it’s important to prevent that you are not playing in a productive enviroment, get some helps. One easy and helpfull way to do that is painting the admin bar of the web in a diferent color,

Certificat SSL gratuït per a la teva web Linux

La cosa és prou seriosa com per a tenir-ho en compte, cada vegada més es fa imprescindible que les webs es presentin per SSL xifrades sota certificats vàlids. Sense anar més lluny Google premia a les que ho fan millorant la valoració i el posicionament. Així doncs val la pena que ens podem les piles

Instal·lació de Nagios Core en un Ubuntu server 16.04.1

Nagios Core, es un software de monitorització per a servidors i equips de xarxa. Nagios monitoritza CPU, Memòria, espais de disc i serveis principals.   1.- Actualitzar sistema sudo apt update sudo apt upgrade 2.- Editar configuració de red sudo vi /etc/network/interfaces auto ens160 iface ens160 inet static address 192.168.1.150 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255