Month: July 2014

Have I been pwned?

Pwned =  En la “jerga” hacker significa comprometre la seguretat o robar el control d’un sistema, aplicació, lloc web o similar L’Octubre de 2013 153 milions de contes dels usuaris registrats a Adobe varen ser robades. A juny de 2011 van quedar al descobert milions de contes dels usuaris de Playstation Network. Aquests son només un Read More